Klub chovatelů teriérů

Výsledky: Nejlepší teriér 2019


PRAVIDLA PRO PŘIZNÁNÍ TITULU NEJLEPŠÍ TERIÉR ROKU KLUBU CHOVATELŮ TERIÉRŮ

2020

VŠEOBECNÁ ČÁST

1) Soutěž o titul Nejlepší teriér roku KCHT vypisuje Klub chovatelů teriérů (KCHT). Zúčastnit se jí mohou všechna plemena zastřešená KCHT.

2) Soutěž se vypisuje v kategoriích krása, lovecký výkon a ostatní výkon.

3) Do soutěže se započítávají výsledky výstav, zkoušek a soutěží zapsané v PP psa nebo v pracovní knížce a dosažené v kalendářním roce, na který se soutěž vypisuje.

4) Dodržena musí být následující pravidla:

a) Majitel nebo všichni spolumajitelé soutěžícího teriéra musí být členy KCHT po celou dobu započítávaných výstav, zkoušek nebo soutěží a přihlášený pes musí být po celou tuto dobu i v době uzávěrky soutěže v majetku člena KCHT.

b) Přihláška do soutěže včetně kontaktních adres je zveřejněna v čísle 3, Zpravodaje KCHT v daném roce nebo na webu KCHT.

5) Každý účastník zašle nejpozději do 31. 1. 2021 elektronicky nebo písemně na zveřejněné kontaktní adresy:

a) přihlášku do soutěže,

b) čitelnou oboustrannou kopii PP.

6) V jednotlivých kategoriích bude stanoveno pořadí psů a fen v každém plemeni, vítězové obdrží diplom. Vyhlášen bude i nejúspěšnější teriér KCHT daného roku. V případě rovnosti bodů je rozhodujícím kritériem průměr určený jako získané body/počet započítaných výsledků.

I. KATEGORIE KRÁSA

1) Započítávají se výsledky z mezinárodních a národních výstav pořádaných v ČR a dále z výstav pořádaných KCHT ČR, a to výstav klubových, speciálních, krajských klubových a oblastních klubových výstav.

2) Započítávají se body za nejvyšší dosažené ocenění na dané výstavě. Počty bodů jsou specifikovány v tabulce, která je přílohou tohoto řádu.

3) Přihláška do soutěže se podává on-line prostřednictvím elektronického formuláře na webu www.kcht.cz. Přihlášku v písemné formě na vyžádání zašle: Vladimíra Tichá, Na Pernikářce 30, 160 00 Praha 6, tel. 603838681, mail vticha@volny.cz.

Přihlášení

Statistika 2020

Bodovací tabulka kategorie KRÁSA
Tituly a čekatelství Body
res. CAC, V1 ve tř. čestné 3
CAC, CC, CAJC, CCJ, V1 ve tř. veteránů, CCV 4
Národní vítěz, Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy 6
res. CACIB 5
CACIB, BOJ, BOV 6
BOS 9
BOB 10

 

II. KATEGORIE LOVECKÝ VÝKON

Započítává se od každého druhu vykonané zkoušky pouze jedna s nejvyšším počtem dosažených bodů (stejný typ zkoušky, i ze soutěží a memoriálů, nelze započítávat vícekrát), u kontaktního norování se započítávají obě dvě kola jedné zkoušky. Ze soutěží a memoriálů se započítávají prémiové body za nejvyšší titul. Titul „Diviačar“ se připočítává vždy.

Při přihlášení do soutěže vypište čitelně seznam zkoušek s uvedením data a místa konání, datum zkoušky, počet bodů, dosažené ceny a tituly. Počty bodů jsou specifikovány v tabulce, která je přílohou tohoto řádu.

PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ

Přihlášky se posílají na adresu (všechna plemena):

Kateřina Bartoňová

Kojovice 27
294 79 Kropáčova Vrutice

manchesterterrier@seznam.cz manchesterterrier@seznam.cz

604523478 604523478

 

Bodovací tabulka
KATEGORIE LOVECKÝ VÝKON

Druh zkoušky

Body ze zkoušek

Koeficient

ZV

192

0,90

BZ

152

2,00

SVP

100

2,20

ZN

84

2,00

BZH

289

0,70

ZH

253

1,65

LZ

316

1,00

PZ

260

0,95

VZ

420

0,90

ZVVZ

108

0,90

Zkouška práce po výstřelu

196

1,75

BL (Slovensko)

144

2,50

MSBLT/MSBL (Slovensko)

200

2,50

IZN

 

280

Prémiové body:
CACIT
Nejvyšší titul na zkoušce CACT, CCT, KV, res. CACIT
"Diviačar" - připočítává se k titulu nebo se počítá samostatně
res. CACT, res. CCT

 
15
10
10
5

 

 

III. KATEGORIE OSTATNÍ VÝKON

Vítězem se stane pes i fena s nejvyšším bodovým výsledkem ze zkoušek a závodů

absolvovaných v hodnoceném kalendářním roce. Body z jednotlivých zkoušek se sčítají.

A) PRACOVNÍ A SPORTOVNÍ ZKOUŠKY

U každého typu zkoušky se započítává pouze jedna zkouška s nejvyšším počtem dosažených bodů v kalendářním roce, omezení počtu se netýká mistrovství. Pokud v seznamu nějaká zkouška omylem chybí, přiložte výsledky také.

B) AGILITY

Započítávají se dosažené výsledky ze závodů konaných na území ČR, a dále z MEJ, EP a MS.

Sepište čitelně seznam výsledků závodů, které se do soutěže započítávají, s uvedením data a místa konání, typu (agility nebo jumping, příp. MR), počtu bodů, umístění. Počty bodů jsou specifikovány v tabulce, která je přílohou tohoto řádu.

PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ

Přihlášky se posílají na adresu (všechna plemena):

Romana Spolková

Rooseveltova 34
251 01 Říčany

procanis@seznam.cz procanis@seznam.cz

Bodovací tabulka
KATEGORIE OSTATNÍ VÝKON
PRACOVNÍ A SPORTOVNÍ ZKOUŠKY

Typ

Zkouška

Závody
1. místo

Závody
2. místo

Závody
3. místo

Závody
účast

ZOP, ZZO
ZM, ZPU1, BH
ZZZ, RH-E, VZ1
ZVV1, IPO1, SCHH1, SCHHA, ZPU2

5
10
10
20

5
10
10
20

4
7
7
15

3
5
5
10

1
3
3
5

ZLP1, ZVP1, ZZP1
RH-L A, RH-W A, VZ2
ZVV2, IPO2, SCHH2
ZLP2, ZVP2, ZZP2, ZLP-N, ZVP-N, ZZP-N

20
20
30
30

20
20
25
25

15
15
20
20

10
10
15
15

5
5
10
10

RH-FA, RH-FLA, RH-TA, RH-LB, RH-WB
ZVV3, IPO3, SCHH3
ZLP3, ZVP3, ZZP3
RH-FB, RH-FLB, RH-TB, RH-LC, RH-WC, VZ3

30
50
50
50

25
35
35
35

20
30
30
30

15
25
25
25

10
20
20
20

ZPS1, ZPO1, FH1
ZTV, ZZS, ZPJ
ZPS2, ZPO2, FH2

30
30
45

25
25
30

20
20
25

15
15
20

10
10
15

Prémiové body:
CACT, CACIT
res. CACT, res. CACIT  

+50 b.
+25 b.

 

 

 

 

 

Bodovací tabulka
KATEGORIE OSTATNÍ VÝKON
AGILITY

 

Zkouška A1

Zkouška A2

Zkouška A3

Agility

Jumping

1. místo
2. místo
3. místo

10
7
5

20
16
10

25
20
15

25
20
15

25
20
15

známka V (0-5,99 tr. b.)
známka VD (6-15,99 tr. b.)
známka D (16+ tr. b.)

4
2
1

7
3
1

10
5
1

7
3
1

7
3
1

MR (bonifikace +...)
MRM (bonifikace +...)
MEJ (bonifikace +...)
EP (bonifikace +...)
MS (bonifikace +...)

     

+ 20
+ 20
+ 30
+ 50
+100

+ 20
+ 20
+ 30
+ 50
+100

 

Tento web používá soubory cookies,

a to k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti. Jeho používáním s tím souhlasíte.

Souhlasím