Klub chovatelů teriérů

Doporučení ke krytí

Výňatek z organizačního řádu

2) Doporučení ke krytí

a) Pokud fena splní chovné podmínky, doručí její majitel nebo držitel Žádost o vystavení krycího listu originál průkazu původu + fotokopii výstavních posudků + fotokopii eventuálních soudcovských tabulek na adresu poradce chovu pro dané plemeno nebo hlavnímu poradci chovu.  Jedná-li se o první vrh v chovatelské stanici, přikládá chovatel doklad o tom, že má registrovaný chráněný název chovatelské stanice, nebo že o něj má zažádáno. Pokud má návrh na výběr krycího psa či krycí psy, k výše uvedeným dokladům jej přiloží. V případě další žádosti o vystavení krycího listu pošle chovatel poradci chovu Žádost o vystavení krycího listu. PP feny nebo jeho kopii a doklad o registraci chráněného názvu chovatelské stanice již není nutné poradci chovu posílat.

b) Poradce chovu vystaví doporučení ke krytí, na kterém uvede, je-li to možné, 3 chovné psy. Přitom respektuje výběr chovatele; pokud má pochybnosti o výběru krycího psa chovatelem, zejména s ohledem na blízkou příbuznost chovných jedinců nebo na zdraví, resp. existenci závažných dědičných onemocnění, konzultuje výběr krycího psa s chovatelem, Na základě konsensu s chovatelem vydá doporučení ke krytí a zašle je spolu s formulářem „přihláška k zápisu štěňat“ chovateli.

c) Vystavení krycího listu pro nečlena klubu je podmíněno zaplacením částky ve výši 350 Kč a uzavřením smlouvy, ve které musí být zakotveno, že KCHT poskytuje chovatelský servis a chovatel nečlen se zavazuje dodržovat chovatelské předpisy platné v KCHT a ČMKU. Částka musí být zaplacena předem na účet Klubu chovatelů teriérů, vedený u Fio banky, a. s., č. účtu 62022379/2010, a doložena (složenkou, výpisem z účtu atd.).

Tento web používá soubory cookies,

a to k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti. Jeho používáním s tím souhlasíte.

Souhlasím